Landgoed Sterrebosch pad (9,1 km.) (Optioneel incl. Tuylermarkerpad (20,1 km.))

Deze wandeling is prima te combineren met 1 of meerdere klompenpaden in de omgeving van DeventerHiker3
en Terwolde. Zie daarvoor de in de wandelroute opgenomen aansluitpunten, aangegeven met:

Hiker6Deze wandeling start en eindigt bij Station Deventer op het Stationsplein en is ook voor beginnende wandelaars prima te doen. De lengte bedraagt zo’n 9,1 km.

Routekaart: (Volg de oranje routelijn)
Routekaart

Hiker6

Steek bij het stoplicht direct de stationsweg over en ga op het voetpad rechtsaf. Blijf het water van de gracht aan uw linkerkant volgen totdat de gracht (Buitengracht) naar links het Oude Plantsoen of Rijsterborgherpark in duikt en loop via het verharde pad met de gracht mee.

Rijsterborgherpark

Oude Plantsoen of Rijsterborgherpark te Deventer...

Oude Plantsoen of Rijsterborgherpark te Deventer…

Het Rijsterborgherpark is een stadspark gelegen tussen het Station Deventer en de binnenstad van Deventer. In de Deventer volksmond heet dit park “Het oude plantsoen.”

Het Rijsterborgherpark werd na 1874 aangelegd op een deel van de vestingwerken van Deventer. Rond 1630 waren deze versterkingen buiten de muren van de stad aangelegd. Al in 1852 kwam er tussen de Noordenbergpoort en de voormalige Brinkpoort over de bolwerken een ‘wandeling’ die het Rijsterborgherpad genoemd werd, naar ingenieur en kapitein J.H.L. Rijsterborgh een van de ontwerpers van de Boreelkazerne ter stede. Tuinarchitect Leonard Anthony Springer ontwierp, nadat de vesting Deventer in 1874 was opgeheven, in opdracht van de gemeente in 1887 het park.

Oude Plantsoen in de herfst...

Oude Plantsoen in de herfst…

 

Het Rijsterborgherpark liep tijdens de Tweede Wereldoorlog flinke schade op door geallieerde bombardementen bedoeld voor het nabije station en de spoorbrug. Gerard Bleeker maakte in de periode 1948 – 1952 een nieuw ontwerp waarvan de uitvoering in 1954 was afgerond. In 1968 kwam het park op de rijksmonumentenlijst, maar in de jaren zeventig moest het gedeelte dat het Vogeleiland genoemd wordt worden gesloten wegens verwaarlozing en vandalisme.

Het park werd in 1985 verrijkt met een beeldenroute. Er werd een aantal kunstwerken geplaatst waaronder het beeld Europa en de stier van Pieter d’ Hont uit 1963, ook herstelde men de fontein in de Buitengracht. Het Vogeleiland biedt na een grote renovatie in 1992 weer ruimte aan een restaurant, een muziekkoepel en een dierenparkje.

 

 

Door een windhoos sneuvelden op 9 september 1998 meer dan honderd monumentale bomen. Buurgemeenten Zwolle, Bathmen en Voorst stelden nieuwe bomen beschikbaar en Deventer burgers zamelden geld in voor het herstel. Het Rijsterborgherpark is sindsdien geheel gerestaureerd in de geest van het oude ontwerp van Springer. Het resultaat is een open park met naast oude bomen veel jonge aanplant en veel voor iedereen goed begaanbare paden van asfalt.

Drakenbrug

Hiker6Volg de gracht zoveel mogelijk totdat u bij een klein bruggetje (Drakenbrug) dat over de gracht heen loopt de Singel bereikt.

 

 

 

 

Hiker6Rechts ziet u nu een spoorwegviaduct. Steek de weg (Singel) over en loop verder langs de gracht over een zandpad dat naar de IJssel leidt. Sla rechtsaf richting de Spoorbrug en loop onder de brug door.  Rechts ziet u dan een stenen trap waar u de brug kunt beklimmen. Steek dan de brug over. geniet van het uitzicht over de IJssel en diens uiterwaarden zoals de Ossenwaard. Ten tijde van deze wandeling is Rijkswaterstaat bezig met het graven van een geul langs oever van de IJssel bij De Worp en door de Ossenwaard.

[galobj viewid=424]

Hiker6Via de spoorbrug loopt u over de IJssel en volgt daarna een zandpad langs de spoorlijn (links) en de stadslanden (rechts). Vlak voordat u een dijkje bereikt (en het pad omhoog gaat lopen) ziet u aan uw rechterhand een pad met een bordje “Opengesteld”. U loopt nu dwars door de Stadslanden. Sla rechtsaf dit pad op en daarna linksaf. Volg dan het pad en negeer verdere zijpaden naar links of rechts, totdat u aan het eind op de IJsseldijk uitkomt.

Steek daarna de weg langs de Hiker6IJssel over. Ga aan de overkant linksaf en volg het fietspad over de dijk tot aan de Dijkstoel.Terwijl u over de dijk wandelt ziet u rechts De Ossenwaard en de IJssel liggen en links de stadslanden.

 

Ossenwaard

Het natuurontwikkelingsproject de Ossenwaard is ontstaan na de dijkverlegging in 1995. Het gebied is sterk open versneden door grillig gevormde waterpartijen en resten van hanken.

De Ossenwaard krijgt een lange hank die een geheel vormt met de bestaande wateren. In de vernieuwde hank in de Ossenwaard zijn bestaande hanken opgenomen. Dit geldt zowel voor de hank in het noordelijk deel als de kleine wateren aan de rand van het Worpplantsoen. De westoever van de wateren nabij de spoorbrug blijven bestaan. De bij eerdere natuurontwikkeling gecreëerde wateren sluiten aan op de vernieuwde hank, zodat één waterrijk gebied ontstaat. De hank kent een waterdiepte van 3m bij mediane waterstanden en heeft flauwe oevers. Om vaarrecreatie vanaf de IJssel te voorkomen wordt de opening afgesloten met een bollenlijn. In de uitstroomopening komt vanaf benedenstrooms een geleidewerk. Bezien kan worden of er in relatie tot de benodigde waterdoorstroming rond één der brugpijlers in de hank ruimte is voor het creëren van een klein eiland in aansluiting op het beeld van dit waterrijk. Het westelijk deel van de Ossenwaard zal net als nu veel opgaande begroeiing hebben in de vorm van zachthoutooibos. Begrazing ontbreekt en kap is niet nodig omdat dit deel buiten de belangrijkste stroomlijnen van het water ligt. Binnen dit terrein zijn paden (halfverhard) en bruggetjes geprojecteerd, zodat hier een wandeling in aansluiting op het Worpplantsoen kan worden gemaakt. Het deel ten oosten van de hank is een voornamelijk open, grazig en licht ruig terrein. Het blijft grotendeels open voor begrazing en eventueel kap, wat ook nodig is voor de doorstroombaarheid. Het gebied kan gebruikt worden voor struinen: ten zuiden van de Spoorbrug met hond, ten noorden daarvan zonder hond. Dit terrein is in de toekomst bereikbaar via de drempel bij de Worp en een kleine trekveer over de hank.

Hiker6Sla bij de Dijkstoel linksaf de Meermuidenseweg in. Enkele meters verderop aan de rechterkant van de weg vind u een informatiebord over het Tuylermarkerpad dat 11 km. lang is en voor gevorderde wandelaars prima met het Landgoed Sterrebosch pad te combineren valt. Volg de Meermuidense weg.

Aansluiting op Tuylermarkerpad:

Hiker3Volg de Meermuidense weg totdat u na rechts enkele boerderijen te zijn gepasseerd in de diepte een bosje ziet liggen. In de heg bovenaan de dijk is een doorgang naar het Tuylermarkerpad.  Indien u het Tuylermarkerpad wilt volgen (inclusief het Landgoed Sterrebosch pad wordt de wandeling dan 19,1 km.).

Voor de beschrijving van het Tuylermarkerpad zie: Tuylermarkerpad

Nadat u het Tuylermarkerpad heeft afgerond kunt u bij het Hiker2 symbool het Landgoed Sterrebosch pad naar Deventer afronden.

 

Vervolg Landgoed Sterrenbosch pad:

Hiker6

Hiker2Indien u het Landgoed Sterrebosch pad blijft volgen, blijf dan de Meermuidenseweg volgen totdat u links de Dijkhofstraat ziet.

Landgoed Sterrebosch

Particulier flora en fauna beheer. Het Landgoed is 12 hectare groot. Waarvan 8 hectare uit bos bestaat en 4 hectare uit grasland en water. Het Landgoed is een NSW landgoed en niet opengesteld. Wel is het landgoed 24/7 te zien op youtube (Zie: http://www.youtube.com/user/landgoedsterrebosch?feature=watch).
Deze vorm van openstellen is nieuw in Nederland. Wel opengesteld zijn het ten noorden van het Landgoed gelegen natuurgebied Ossenwaard, het ten oosten gelegen Stadsland en het ten westen gelegen Tuylermarkerpad (klompenpad) Op verzoek zijn er rondleidingen te organiseren. Het met zorg en respect omgaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen, dat is het doel van de eigenaren. Het laten groeien en ontwikkelen en particulier beheren ten behoeve van de natuur. En dit op eigen kosten zonder subsidie.

Hiker6

Volg de Dijkhofstraat totdat er rechts een heel kort straatje naar de N344 (Rijksstraatweg) loopt. Blijf rechtdoor lopen op een omhoog hellend pad. U loopt nu weer de dijk op die u op de Meermuidenseweg heeft verlaten. Deze weg heet het zwarte pad en deze gaat over in een zandpad dat na enige tijd langs een spoorlijn loopt. Volg het pad en de spoorlijn tot vlakbij de spoorbrug en beklim deze via de helling of de trap.

Hiker6

Steek de spoorbrug over en daal gelijk daarna de stenen trap af. Loop daarna onder de brug door en blijf het voetpad volgen totdat u links een zandpad ziet. Sla linksaf het zandpad in. Na een klein stukje komt u in een parkje dat een soort verlenging is van het Rijsterborgher park. Blijf de gracht die nu rechts van u ligt volgen totdat u bij de Drakenbrug komt en steek daar de Singel over en daarna ook de Drakenbrug. Blijf links van de weg (Singel) lopen. U komt nu bij een wandelpad dat langs de gracht loopt en aan de overzijde van de gracht ligt het Rijsterborgherpark.

Hiker6

Volg dit wandelpad totdat u links een wandelbrug ziet en steek deze brug over naar het Vogeleiland.

 

Vogeleiland

In 1888 maakte de Deventer bevolking kennis met het wonderlijke landschap dat uit de fantasie van de Amsterdamse tuinarchitect Leonard A.Springer was ontsproten.
Hij creëerde op het bestaande driehoekige bastion een natuurlijk ogend en afwisselend park met hoogten en dalen. De eiken, kastanjes en esdoorns die hij toen liet aanbrengen zijn nu na meer dan 100 jaar, uitgegroeid tot machtige en hoge bomen. Heden ten dage zijn deze bomen onderdeel van een park met enkele nieuwe, opvallende onderdelen waarvan de tuinarchitect Springer in 19e eeuw niet had kunnen dromen.
Helaas werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw besloten het eiland te sluiten. Vandalisme en dierenmishandeling waren een dagelijks voorkomend misdrijf op het eiland.
Om te komen tot een park dat paste in de twintigste eeuw moesten een aantal zaken op het eiland aangebracht worden die ervoor zouden zorgen dat er dagelijks ‘verkeer’ op het eiland plaatsvond.
Zo kwam er het paviljoen (De Mandala) op het hoogste punt van het eiland, ontworpen in fin-de-siècle stijl en in dezelfde stijl werd een muziekkoepel en werden dierenverblijven ontworpen.

Het Vogeleiland is in verschillende opzichten een bijzondere plek. Het door water (Singel) omzoomde park is enerzijds in zijn oude luister hersteld en anderzijds heeft het hedendaagse functies en kunstwerken gekregen. Zoals bijvoorbeeld een restaurant waar de bezoeker een uniek uitzicht heeft op het eiland en de meanderende Singel die het eiland omringt.

De Deventenaren hebben weer een plek voor een wandeling op een zonnige zondag.
De vele gevleugelde dieren die vrijelijk op het eiland vertoeven, zorgen dat dagelijks jong en oud het eiland bezoeken. In de zomervakantie wordt de muziekkoepel op het eiland gebruikt voor allerlei optredens voor de jongeren op woensdagmiddag. Vanaf Hemelvaartsdag tot begin september zijn er iedere zondagmiddag muzikale optredens van zeer uiteenlopende aard. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat dit ‘groene juweeltje’ middenin Deventer leeft.

Zie voor meer informatie: http://www.stichtingvogeleiland.nl/node/1

Tip: De Mandala is een prima gelegenheid voor koffie, een biertje en wat versnaperingen!

Hiker6

Wandel aan de andere kant van het Vogeleiland via een klein bruggetje het Vogeleiland weer af. U bent nu weer op het stationsplein gearriveerd.

 

 

Share this blog on:
Facebooktwitter

or even better Follow Wandelgek on:
Facebooktwitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.