15. Afdaling naar Zhangmu

In ongeveer 1 dag tijd is De Wandelgek hier dwars door de Himalaya gereisd, vanuit Tibet door een smalle afdalende pas, naar de valleien van Nepal. In die tijd is een hoogte overbrugd van 4500 meter (4,5 km), van meer … Continue reading 15. Afdaling naar Zhangmu