Hooggegiste bieren: voor hooggegiste bieren wordt gebruikgemaakt van de gist Saccharomyces cerevisiae. De vergisting vindt plaats bij wat hogere temperatuur (20-25 °C). Hierbij komt de gist boven het wort drijven.

Saccharomyces cerevisiae (bakkersgist, brouwersgist, wijngist of biergist) is de meest gebruikte gist. De gist zorgt voor het fermenteren van koolhydraten. De cellen van Saccharomyces cerevisiae zijn rond tot eivormig en hebben een diameter van 5–10 µm.

Het metabolisme van Saccharomyces cerevisiae is aeroob of anaeroob. Onder anaerobe omstandigheden is de alcoholproductie maximaal, onder aerobe condities de groei en vermenigvuldiging. De reacties die bij alcoholproductie plaatsvinden leveren ten opzichte van oxidatie van glucose (met zuurstof) zeer weinig energie op (2 moleculen ATP per molecuul glucose anearobe en tot 38 moleculen ATPaerobe). Gist gebruikt onder anaerobe condities dus veel meer glucose dan als er wel zuurstof beschikbaar is, en produceert dan wel alcohol.

De anaerobe reactie met glucose als voorbeeld is:

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

Lijst van Hooggegiste Biertypen:

FAMILIE         TYPE/SOORT                              BESCHRIJVING
Ales

Pale Ale
Bitter Ale
Brown Ale
India Pale Ale (IPA)
Mild Ale
Barley Wine
Scotch Ale
Adelaide Sparkling Ale
Irish Red
Belgisch Ale
Enkel/Blond
Dubbel
Tripel
Gerstewijn
Zwaar Belgisch Blond Bier
Vlaamse Bruine
Belgisch Roodbier
Saison
Kölsch
Alt
Stoombier
Rookbier
Oud Bruin

 

Share this blog on:
Facebooktwitter

or even better Follow Wandelgek on:
Facebooktwitter