Terug naar: Het Overzicht van etiketten

Vraag aan een Antwerpenaar om zijn stad voor te stellen en hij antwoordt jou waarschijnlijk: ‘t Scheld, de Zollogie, mode, Onze Lieve Vrouwetoren, diamant en … een Bolleke De Koninck. Als enig overgebleven brouwerij is De Koninck sterk verbonden met de stad. Maar De Koninck is ook een internationaal merk van hoogstaande kwaliteit.
Bron: http://www.dekoninck.be/nl/inhoud/de-brouwerij

 

In Die alderexcellenste cronike van Brabant (Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1497) wordt verteld hoe Brabon en Julius Caesar, uit hetzelfde Trojaanse geslacht geboren en samen opgegroeid, door de Nederlanden trekken en allerlei avonturen beleven. Ergens onderweg schiet Caesar een arend, ‘ende noch heet dair af die plaetse Aerschot’.

Op vergelijkbare wijze worden plaatsnamen als Kassel, Torhout, Gent, Kamerijk, Valenciennes en Nijmegen uitgelegd. Speciale aandacht is er voor de belangrijke Brabantse steden Leuven en Antwerpen. Bij Leuven stond een tempel waarin men de afgod Mars placht te ‘lovene’. ‘Maer eenige boecken orconden dat Brabon Julius daer ghelofte ende eedt dede van des rijcs van Romen weghen doen hij dlant van hem ontfinck. Ende Lovene is noch die hooftstadt van Brabant.’ Later sticht Caesar er een burcht.

Brabon en de reus, in episodes: reus op wacht voor zijn kasteel, aankomst Brabon en de zijnen, gevecht, overwinning, hand-werpen. Uit: Die alderexcellenste cronike van Brabant, Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1497

 

Tijdens een van zijn tochten komt Brabon bij een doorwaadbare plaats in de Schelde, waar een kwaadaardige reus woont die van passanten hun rechterhand als tol eist. Brabon verslaat de reus, na een verschrikkelijk gevecht. Hij hakt hem zijn hand, en vervolgens zijn hoofd af, en gooit de hand ‘omtrent der halver Scelden. Ende also verre als Brabon die hant werp, alsoe verre behoort die Schelde aen Brabant. Ende van dien hantwerpe heeft Antwerpen noch den name behouden.

Bron: Oorsprongsmythen als zelfuitlegging Over achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond Trojaanse stedenstichtingen*  Wilma Keesman

Klik hier voor meer info.

 

Mythe vorming:

Veel mensen denken dat de naam Antwerpen van het woord handwerpen komt! helemaal fout het zit nml zo:

Hoe de stad haar naam kreeg…

Veel Antwerpenaren beweren bij hoog en bij laag dat de naam van hun geliefde stad afkomstig is van ‘handwerpen’. Volgens de legende versloeg de jonge held Brabo de reus Druon Antigoon – die van voorbijvarende schippers een zware tol eiste – en hakte hem daarbij een hand af. Dit schouwspel kan u nog altijd bewonderen midden op de Grote Markt, waar een bronzen Brabo Antigoons hand met een sierlijke boog in de Schelde werpt, als symbool voor de herwonnen vrijheid op de Schelde. Maar zoals altijd is de realiteit minder romantisch. Antwerpen komt van ‘aanwerp’ of ‘Anoverpis’, een kaap in de Schelde waarop de stad ontstond, ter hoogte van het Steen. (De mythe van Brabo)

De Mythe in het tegenwoordige Antwerpen

Als we kijken naar het etiket van een ander De Koninck bier: “De Koninck Cuvee”, dan zien we daar de afbeelding van Brabon die de afgehakte hand van de reus Antigoon over de Schelde werpt. Deze afbeelding is een representatie van het beroemde beeld van Brabon dat de Groote Markt van Antwerpen siert.

 

 

 

 

 

 

Afgehakte hand van reus Antigoon

 

 

 

 

 

Tot slot kun je tijdens het wandelen door deze prachtige stad ook de hand zelf tegenkomen.

 

 

 

 

 

 

Terug naar: Het Overzicht van etiketten

Share this blog on:
Facebooktwitter

or even better Follow Wandelgek on:
Facebooktwitter