maneblusser achteretiketTerug naar: Het Overzicht van etiketten

Wat een rare naam is dat: “Maneblusser” en dan die brandweer man met bierglas en een emmer vol flessen. Welk vreemd verhaal zit daar nu weer achter?

Maneblusser vooretiketManeblusser is een Belgisch bier. Het bier wordt gebrouwen door Brouwerij Het Anker te Mechelen.

AchtergrondManeblussermechelen-moon over mechelen

De naam “Maneblusser” verwijst naar de bijnaam van de Mechelaars: maneblussers. Deze naam gaat terug op een legende volgens dewelke een dronkaard in 1687 tijdens een bewolkte nacht de volle maan achter de Sint-Romboutstoren zag en dacht dat die brandde. Hij sloeg alarm en de Mechelaars kwamen ijlings blussen, tot ze op de toren merkten dat het vals alarm was. Op het etiket van het bier staat dan ook de Sint-Romboutstoren.

Het bier

Maneb_Profilepic.jpg.h380Maneblusser is een blond speciaalbier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 6%. Het heeft een densiteit van 14,2° Plato en is 2 jaar houdbaar. Het bier werd gelanceerd in juni 2009.

De “manenblusser” is een bijnaam voor een inwoner van Mechelen. Deze naam is een verwijzing naar een historische gebeurtenis uit de 17de eeuw.

Volgens geschiedschrijvers gebeurde het in de nacht van 27 op 28 januari 1687. Die nacht was het volle maan en stond er een lage bewolking. Een man die uit een kroeg stapte dacht dat de toren in brand stond en sloeg onmiddellijk alarm. Buren, uit hun diepste slaap opgeschrikt, trokken hun vensters open en konden alleen hetzelfde vaststellen. In een mum van tijd stond de hele stad in rep en roer en werd de noodklok geluid. Het stadsbestuur, de burgemeester op kop, snelde naar de plaats van het onheil en begon in ijltempo de blussingswerken te organiseren.

Langs de torentrap gingen emmers water als een ketting van hand tot hand, maar nog vóór de top werd bereikt, schoof de maan door de nevel en moesten de moedige Mechelaars toegeven, dat ze slechts de rossige nevelgloed van de maan hadden gezien. Het maanlicht scheen immers doorheen de ramen van de kathedraal en de lage bewolking stond ter hoogte van de klokkenramen in de St.-Romboutstoren waardoor er een indruk ontstond dat er rook uit de toren kwam.

Hoewel ze hebben geprobeerd de zaak stil te houden, konden de Mechelaars niet verhinderen, dat er zelfs over de landsgrenzen hartelijk om werd gelachen. De spotnaam Manenblussers zouden de Mechelaars voor altijd bewaren.
Bron: http://www.stedeninfo.be

De legende van de ‘Maneblussers’maneblussers2

Een rosse maan wierp een vreemde gloed over de stad en een Mechelaar die de avond, en zelfs reeds een deel van de nacht, in een herberg aan de Grote Markt had doorgebracht en allicht ook “beneveld ” was, zag de niet alledaagse combinatie van de gesluierde Sint-Romboutstoren met de rode maneschijn en begon dadelijk “Brand ! Brand !” te schreeuwen”, de toren staat in brand !

Een roep die zich spoedig via toegesnelde burgers over heel de stad verspreidde. De Mechelaars, hierdoor uit hun slaap opgeschrikt, zagen inderdaad door ramen en vensters, in de verte hun toren in een rode vuurzee. In een minimum van tijd was iedereen ter plekke. Al het mogelijke blusmateriaal werd aangesleept.

Langs de draaierige wenteltrap en via ladders en stellingen werden emmers water van hand tot hand aangereikt, hoger en hoger.

Maar vooraleer de hoogste torenverdieping bereikt was, kwam de maan van achter de nevelflarden te voorschijn en merkten de Mechelaars eigenlijk te laat dat ze eigenlijk de maan hadden willen blussen en dat zij door die drinkebroer flink waren beet genomen.

Het verhaal werd onmiddellijk in geuren en kleuren verder verteld en heel Vlaanderen en de andere Noordelijke Provincies lachte zich een bult.

Het ging zelfs zo ver dat de Mechelaars door de Antwerpenaars voor de rechtbank van Geel gedaagd werden. Tientallen spotschriften verschenen i.v.m de geschiedenis van de Maanblusserij, maar de Mechelaars waren en zijn er niet kwaad om.

Ze vinden dat ze bewezen hebben van hun toren te houden : ze hebben hem zelfs willen blussen zonder brand….. En bovendien ze zijn niet de enige “maanblussers” of “maneblussers” in ‘t Belgenland de Tienenaars trachtten hetzelfde te doen in 1722 en de Diestenaars waren nog straffer, die hebben in 1728 zelfs de zon willen blussen.

En toen op een avond in Peer een dichte zwerm muggen voorbij hun toren zweefden waren deze al even snel ter plaatse met ladders en emmers om ook hun toren te blussen.

29 augustus 1972 !!!

In die nacht brandde de toren wel letterlijk. Er werden toen dakwerken uitgevoerd aan de St Romboutstoren en om één of andere reden is er toen brand uitgebroken.

De Mechelse brandweer stond toen voor een heel moeilijke taak, want de autoladder van 30 m kon de torenspits niet bereiken.

De collega’s van Antwerpen en Brussel zijn toen ter hulp gekomen. Honderden Mechelaars vormden een heuse mensenketting om al de waardevolle schilderijen naar buiten te brengen en merkwaardig genoeg zijn ze later allemaal terug in de kathedraal geplaatst.

Bron: http://www.mechelsepompiers.be/Anekdote/maneblussers.php

De kleuren van het etiket

maneblusser2

Logo van KV Mechelen...

Logo van KV Mechelen…

Maneblussers

Supporters van KV Mechelen

De kleuren rood geel hebben in Mechelen een speciale betekenis. Het zijn de kleuren van voetbalclub KV Mechelen en de bijnaam van de KV Mechelen is de Maneblussers.

maneblusser-van-het-seizoen-id2908393-1000x800-n

Andere Maneblussers

Carnavalsoptocht der Maneblussers...

Carnavalsoptocht der Maneblussers…

Maneblusser is een populaire bijnaam voor een inwoner van Mechelen. Ook in andere steden komt deze naam terug als spotnaam voor de inwoners, maar de associatie met Mechelen wordt het meest gemaakt.

Hoewel ze probeerden de zaak stil te houden, konden de Mechelaars niet verhinderen dat er zelfs over de landsgrenzen hartelijk om werd gelachen. De spotnaam maneblussers zouden de Mechelaars voor altijd bewaren. Om vrijwel dezelfde reden worden ook de Middelburgers zo genoemd.

Ook in Tienen ging het op dezelfde manier: in december 1772 schreeuwden enkele dronken Sint-Eligiusvierders in de straten dat de Sint-Germanustoren in brand stond. Iets voor middernacht gingen zij bij de Minderbroeders aankloppen die op hun beurt het gemeentelijke pompierkorps alarmeerden. Het volk kwam in rep en roer in de straten. Nergens was er brand te bespeuren. De zattekullen hadden de vuurrode maan achter de kerktoren voor vlammen aangezien.

De legende vermeldt zelfs dat de Mechelaars een proces inspanden wegens eerroof.

Tijl Uilenspiegel

Tijl en de Maneblussers...

Tijl en de Maneblussers…

Inmiddels wordt het begrip Maneblussers ook commercieel op allerlei manieren gebruikt, zoals in het poppentheaterstuk van het affiche hiernaast…

en natuurlijk in datgene waar ik dit artikel om ben begonnen:

Maneblusser4

 

 

 

 

 

Terug naar: Het Overzicht van etiketten