Zuid Afrika

Zuid Afrika.jpg

Zuid Afrika was het eerste land dat De Wandelgek deze zomer bezocht. De reis startte in Kaapstad om vervolgens langs de westkust door Namaqualand naar de grens met Namibië te rijden.

Vlucht

De vlucht met Emirates vanaf Amsterdam Schiphol naar Dubai en daarna via transfer naar Kaapstad was nog best wel spannend in het begin. In Nederland was op 18 juli 2015 een in alle hevigheid een heuse westerstorm losgebarsten.

In Nederland is een westerstorm losgebarsten en buiten regent het...

In Nederland is een westerstorm losgebarsten en buiten regent het…

Ik was vroeg vertrokken naar Schiphol maar onderweg met de trein was het al flink aan het regenen en waaien.

Mijn gloednieuwe Fjallraven dagrugzak

Mijn gloednieuwe Fjallraven dagrugzak

In de trein las ik via nu.nl dat er al meer dan 30 vluchten door KLM waren afgelast.

Ik had nog niets van het reisbureau of van de luchtvaartmaatschappij gehoord over afgelasting dus hoopte ik op het doorgaan van de vlucht, maar als ik naar buiten keek en de bomen zag kraken onder de stevige rukwinden bedacht ik me dat het misschien helemaal niet zo goed zou zijn als de vlucht nu door zou gaan… slik…

 

 

Veel vluchten van met name de kleinere toestellen waren gecanceld...

Veel vluchten van met name de kleinere toestellen waren gecanceld…

Op Schiphol aangekomen checkte ik dan ook meteen of de vlucht zou vertrekken Toen ik bij de departures keek zo rond 15.20 zag ik de ene na de andere gecancelde vlucht… maar oef… niet die naar Dubai.

OK snel inchecken dus en door de paspoortcontrole en toen nog wat shoppen in het tax free gebied. Ik moest nog een Zuid Afrikastekker en een wereldstekker met usb poorten hebben en ook een grotere fotokaart voor mijn camera.

Het toestel van Emirates waarmee ik ging vliegen...

Het toestel van Emirates waarmee ik ging vliegen…

 

 

 

 

 

 

Toen ik alles had aangeschaft was het tijd voor een lekker groot biertje.

 

Via 2 boordcameras was de hele vlucht te volgen...

Via 2 boordcameras was de hele vlucht te volgen…

Het binnengaan van het vliegtuig was nog volgens plan, maar daarna ging het mis. De storm brak in alle hevigheid los en alleen de hele grote vliegtuigen mochten nog vertrekken als de wind enigszins ging liggen. Dat was het geval en het toestel taxiede naar de startpositie, maar net voor vertrek trok de wind weer in volle kracht aan en het vertrek werd uitgesteld. Het vliegtuig moest gaan taxien en daarna achteraan aansluiten bij vier andere wachtende vliegtuigen. Een dik uur later dan gepland stegen we dan echter eindelijk op. Dat was geen hele vloeiende opstijgbeweging. Het werd snel duidelijk hoe hard deze rukwinden waren. Maar boven de wolken werd het opeens rustiger. De vlucht via Dubai  naar Afrika was begonnen en ik kon alles volgen via twee boordcameras…

 

 

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika, Engels: Republic of South Africa) is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Zuid-Afrika heeft een rijke koloniale geschiedenis, die begon toen Kaapstad in 1652 als Nederlandse verversingspost werd gesticht. Na anderhalve eeuw van Nederlandse kolonisatie werd de Kaapkolonie overgenomen door het Verenigd Koninkrijk. Hierop migreerden een groot aantal Nederlandstalige kolonisten, bekend als Boeren, met de Grote Trek naar het binnenland en stichtten verschillende Boerenstaten, waarvan uiteindelijk de Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat het belangrijkst waren. Deze republieken werden in 1902 door de Britten veroverd in de Tweede Boerenoorlog en samen met de Kaapkolonie en Natal in 1910 tot Zuid-Afrika verenigd. In de 20e eeuw werd Zuid-Afrika overschaduwd door de apartheid, een systeem van rassensegregatie waarmee de niet-blanke bevolking benadeeld werd. In 1990 werd de apartheid afgeschaft en in 1994 werd Nelson Mandela tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika verkozen.

Zuid-Afrika is een land met diverse bevolkingsgroepen en elf officiële talen, waaronder het aan het Nederlands verwante Afrikaans. Het land is een parlementaire republiek met drie hoofdsteden en is één van de meest ontwikkelde landen van het continent, maar armoede- en misdaadcijfers blijven hoog.

Geschiedenis

Als eerste Europeaan verkende Bartolomeu Dias in 1488 de kust rond Kaap de Goede Hoop. Het gebied werd door Portugal echter niet gekoloniseerd.

VOC

Toen het Nederlandse schip Nieuw Haarlem op zijn terugreis van Batavia op 25 maart 1647 met Reynier van Tzum aan boord strandde aan de Kaap, kwamen de plaatselijke Khoikhoi voor de eerste keer in contact met Nederlanders. De schipbreukelingen bouwden een klein fort dat ze de naam “Zand Fort van die Kaap die Goeie Hoop” gaven.

Zestig man onder bevel van onderkoopman Leendert Janszen bracht bijna een jaar aan de Kaap door voordat in maart 1648 de overlevenden door een vloot van twaalf VOC-schepen onder leiding van Wollebrant Geleyns de Jongh gered werden en teruggebracht naar Nederland. Zij berichtten thuis over het gunstige klimaat, hun goede ervaringen met de plaatselijke Khoikhoi en de ruilhandel met het inheemse volk. Dit was beslissend voor de Vereenigde Oostindische Compagnie om een verversingsstation bij de Kaap op te richten voor schepen die op weg waren naar het verre oosten. Op 6 april 1652, kwam Jan van Riebeeck aan bij Kaap de Goede Hoop. Het gebied met Nederlandse kolonisten breidde zich gedurende de 17e en 18e eeuw langzaam uit in oostelijke richting tot bij de Visrivier.

Brits bewind

Na de slag om Muizenberg in 1795 bezetten de Britten de streek rond Kaap de Goede Hoop maar gaven het weer terug aan de Nederlanders in 1803. In 1806 namen de Britten voorgoed bezit van de Kaap. Er ontstond onenigheid tussen de Britten en de Nederlandse boeren, onder meer omtrent de compensatie voor de afschaffing van de slavernij in 1833. Velen van de Nederlandse (en ook Duitse en hugenootse) kolonisten, bekend als Boeren, trokken in de jaren 1830-1840 in de zogenaamde Grote Trek weg uit de Kaapkolonie. Zij stichtten onafhankelijke republieken, die uiteindelijk verenigd werden in de Oranje Vrijstaat en Transvaal. De eerste Boerenrepubliek was Natalia. Toen de Boeren Natalia binnentrokken kwamen ze in gevecht met de Zoeloekoning Dingane nadat hij hun leider Piet Retief liet vermoorden. Uiteindelijk versloegen de Boeren de Zoeloes bij de Slag bij Bloedrivier in 1838. Natalia werd echter reeds in 1843 veroverd door de Britten. Daarna trokken de voortrekkers naar de Transvaal en de Oranje Vrijstaat.

In 1867 werden diamanten ontdekt in Kimberley op de grens van de Oranje Vrijstaat en goud was er net in 1886 aan de Witwatersrand in Transvaal gevonden. Dit leidde tot een stroom van blanke immigranten en rijkdom voor Transvaal. De Boeren verzetten zich tegen inmenging van de Britten, wonnen de Eerste Boerenoorlog (1880-1881), maar werden verslagen in de Tweede Boerenoorlog (1899-1902), de Tweede Boerenoorlog zou een pyrrusoverwinning genoemd kunnen worden.

Zelfstandig

In 1910 werd de Unie van Zuid-Afrika gevormd, die een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest werd. In 1931 werd Zuid-Afrika een Dominion en werd het via het Statuut van Westminster volledig onafhankelijk. Vele wetten regelden een ongelijke behandeling van burgers op grond van hun huidskleur. Deze politiek werd geformaliseerd tot de apartheid (gescheiden ontwikkeling van de diverse rassen) na de verkiezingsoverwinning van de Nasionale Party in 1948.

Na de apartheid

In de jaren 90 eindigde de apartheid. Toenmalig president De Klerk liet de bekende anti-apartheidsactivist Nelson Mandela vrij op 11 februari 1990, en in 1994 werden er voor het eerst algemene verkiezingen voor alle rassen gehouden, leidend tot een bestuur van de (overwegend zwarte) tot politieke partij getransformeerde anti-apartheidsgroepering Afrikaans Nationaal Congres (ANC), eerst onder leiding van Mandela, later onder Thabo Mbeki. De nieuwe regering voerde een beleid van ‘rechtstellende actie’ om de ongelijkheden van het verleden te beëindigen. Sinds 1996 is een nieuwe grondwet in werking.

Zuid-Afrika is een republiek in transformatie. Het is nog steeds een land met zeer grote tegenstellingen tussen arm en rijk. Anders dan tijdens de apartheid behoren nu ook zwarten tot de rijke klasse, de zwarte nouveaux riches hebben vaak banden met het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Deze voormalige linkse strijders die zich ontpoppen als kapitalist worden in Zuid-Afrika spottend ‘yummies’ genoemd, wat staat voor ‘young upwardly mobile marxists’. Terwijl een kleine groep toetreedt tot de nieuwe multiraciale bovenlaag, groeit de werkloosheid onder de rest van de bevolking. In 1995, toen de ‘regenboognatie’ de overgang maakte naar een multiraciale democratie, was 16 procent van de beroepsbevolking werkloos. In 2006 was het officiële werkloosheidscijfer gestegen tot 30 procent, de werkelijke werkloosheid werd in 2006 op meer dan 40% geschat.

Bovendien heeft het land het hoogste percentage hiv-besmetten van de wereld. Volgens de vele critici in het land zelf en in de wereld is het vooral aan het falende regeringsbeleid toe te schrijven dat de aidsepidemie zo ver uit de hand kon lopen. In bepaalde regio’s van het land is het etnische geweld en de bendecriminaliteit in de laatste tien jaar sterk toegenomen, waarbij Afrikaners (Boeren) en andere blanke en relatief rijkere groepen het doelwit vormen.

Zuid-Afrika zakte in de index van de menselijke ontwikkeling van een 85e (ten tijde van de verkiezing van het ANC in de jaren negentig) naar de 120e plaats in 2006 en naar de 125e in 2008. Deze index van de Verenigde Naties bevat 177 landen over de gehele wereld.

Geografie

Algemene gegevens

Zuid-Afrika ligt in het zuiden van het continent Afrika. Het heeft, inclusief de Prins Edward-eilanden, een oppervlakte van 1.219.912 km². Het land grenst, met de klok mee aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland; Lesotho is een enclave binnen Zuid-Afrika. Voorts heeft Zuid-Afrika een uitgestrekte kustlijn van ongeveer 2800 km aan de Indische en Atlantische Oceaan.

Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. In het oosten liggen de Drakensbergen, met toppen als de Njesuthi (3408 m) en Mafadi (3450 m), het hoogste punt van het land.

Zuid-Afrika kent een groot aantal natuurlijke rijkdommen: goud, chroom, antimoon, steenkool, ijzererts, mangaan, nikkel, fosfaten, tin, uranium, diamanten, platina, koper, vanadium, zout en aardgas.

Provincies

Zuid-Afrika bestond na afloop van de Tweede Wereldoorlog uit vijf provincies. Na de Zuid-Afrikaanse grensoorlog werd Zuidwest-Afrika (thans Namibië) onafhankelijk en bleven nog vier provincies over. Tot 1994 bestond Zuid-Afrika uit slechts vier provincies: Transvaal, Vrijstaat, Natal en de Kaapprovincie. Sinds de totstandkoming van het democratische Zuid-Afrika in 1994, is het land verdeeld in negen provincies:

Provincie Hoofdstad Opp. (km²) Inw. (2013)
1 West-Kaap Kaapstad 129.370 6.016.900
2 Noord-Kaap Kimberley 361.830 1.162.900
3 Oost-Kaap Bisho 169.580 6.620.100
4 KwaZoeloe-Natal Pietermaritzburg 92.100 10.456.900
5 Vrijstaat Bloemfontein 129.480 2.753.200
6 Noordwest Mafikeng 116.320 3.597.600
7 Gauteng Johannesburg 17.010 12.728.400
8 Mpumalanga Nelspruit 79.490 4.128.000
9 Limpopo Pietersburg 123.910 5.518.000

Steden

De drie hoofdsteden van Zuid-Afrika zijn:

 • Pretoria (bestuurlijke macht)
 • Kaapstad (wetgevende macht)
 • Bloemfontein (rechterlijke macht)

Enkele andere plaatsen in Zuid-Afrika zijn onder andere:

 • Durban, belangrijkste havenstad in Zuid-Afrika
 • Johannesburg, belangrijkste economische stad
 • Kimberley, mijnbouw, onder andere diamanten
 • Nelspruit, landbouw
 • Pietermaritzburg, hoofdstad van de provincie KwaZulu-Natal
 • Pietersburg, ook Polokwane.
 • Port Elizabeth, havenstad
 • Soweto, grootste township dichtbij Johannesburg
 • Ulundi

Flora en fauna

Zuid-Afrika heeft met meer dan 20.000 verschillende soorten planten, zo’n 10% van alle bekende plantensoorten op Aarde, een bijzonder grote biodiversiteit. Zuid-Afrika’s meest voorkomende bioom is grasland, vooral op het Hogeveld, waar de plantengroei overheerst wordt door verschillende grassen, lage struiken en doornenbomen, vooral kamelendoorn en witdoorn. De vegetatie wordt zelfs nog dunner in het noordwesten ten gevolge van de lage regenval. Er zijn verschillende succulenten die water bewaren zoals aloë’s en nabomen in het erg warme en droge Namakwaland.

De gras- en doornensavanne verandert langzaam in bosveld in het noordoosten van het land, met dichtere plantengroei. Er is ook een beduidende hoeveelheid Afrikaanse baobabs in dit gebied, nabij de noordelijke punt van het Krugerpark.[15] Het Krugerpark is een van de bekendste wildparken van Zuid-Afrika en het continent. Enkele andere grote en bekende parken en reservaten in Zuid-Afrika zijn het Agulhaspark, het Augrabiespark, het Karoopark, Rietvlei Nature Reserve, en Natuurreservaat Mpofu.

Ook aan fauna is Zuid-Afrika rijk. De Grote Vijf is de naam voor de vijf grootste dieren die men graag voor de camera heeft: de olifant, de leeuw, de buffel, de luipaard en de neushoorn. De Grote Vijf is van oorsprong de benaming van de vijf diersoorten die het gevaarlijkst waren om op te jagen. De benaming is dus uit de jacht afkomstig, maar wordt nog steeds in de toeristensector veel gebruikt als de diersoorten die graag gezien worden.

Naast de Grote Vijf herbergt het land nog een grote rijkdom aan dieren, waaronder twee soorten gnoes, impala, giraffe, nijlpaard en gevlekte hyena. Enkele diersoorten zijn endemisch voor Zuid-Afrika, wat betekent dat ze nergens anders ter wereld voorkomen. Een voorbeeld is de met uitsterven bedreigde hottentothaas, die enkel in de Karoo voorkomt.

Eten en drinken

De keuken van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door het grote aantal invloeden van Afrikaanse, Europese en Aziatische culturen. Enerzijds gaat de Zuid-Afrikaanse keuken terug op de kookkunsten van de inheemse volkeren van Zuid-Afrika zoals de Khoisan, de Xhosa, Zoeloes en de Sotho. Anderzijds hebben de verschillende keukens van de kolonisten en immigranten, maar ook van de slaven en bedienden, een grote invloed gehad op de Zuid-Afrikaanse keuken. De Zuid-Afrikanen staan bekend om hun voorliefde voor de barbecue (braai in het Afrikaans). Vlees neemt een prominente positie in in de Zuid-Afrikaanse keuken.

Gedroogde Biltong...

Gedroogde Biltong…

Typisch Zuid-Afrikaanse gerechten en voedingsmiddelen zijn biltong, melktert, bobotie, rooibosthee en verschillende soorten stoofpotjes (potjies in het Afrikaans).

Zuid-Afrika is bovendien een belangrijk wijnproducerend land. De wijnbouw kent er sinds het einde van de apartheid een heel grote bloei.

Share this blog on:
Facebooktwitter

or even better Follow Wandelgek on:
Facebooktwitter

Comments are closed.