Terug naar: Het Overzicht van etiketten

La Chouffe is een zwaar blond belgisch bier van hoge gisting, McChouffe is een donkerbruine variant ook van hoge gisting en Chouffe Bok 6666 is een speciaal voor de Nederlandse markt gemaakt hooggegist Bokbier.

Alle etiketten van bieren uit de Achouffe brouwerij vertonen vertegenwoordigers van een kabouter/dwergen volkje; De Chouffe kabouters. Hoe zit dat precies, waar komen ze vandaan en wat doet het getal 6666 op de bokbierflessen.

6666: Een duivels getal?

Laten we beginnen met dat laatste. Veel mensen denken dat het met de duivel te maken heeft (getal van het Beest =666), en verwijzen dan naar de overname van Achouffe door Duvel Brouwerij Moortgat en naar het feit dat het om een BOK bier gaat, waarbij de Bok als symbool voor de Duivel wordt gezien. Ook wordt gewezen op het biertje KwelChouffe dat een tijdlang is uitgebracht waar op het etiket gehoornde en van duivelsstaarten voorziene kabouters staan en Chouffebok 6666 zelf waar kabouters op bokken door de lucht vliegen (verwijzing naar de Bokkerijders die volgens de legende hun ziel aan de Duivel hadden verkocht. Alhoewel dit allemaal in die richting wijst, verklaart het echter niet de 4e 6 in het getal op het etiket.

 

De waarheid is veel simpeler. De Achouffe Brouwerij is gevestigd in de Belgische Ardennen in het plaatsje Wibrin met jawel postcode 6666.

Dat is alles.

De Chouffe Kabouters

Maar nu die kabouters. Kabouters en andere aardmannetjes maken deel uit van enkele Ardense verhalen en legendes. Vandaar dat Brouwerij Achouffe als originele marketing stunt de Chouffe kabouters bedacht.

 

Deze kabouters komen in de vorm van illustraties en verhaaltjes op allerlei etiketten voor. La Chouffe betekent gewoon De Kabouter en McChouffe is een Schotse Ale (biertype) en dus het schotse neefje.

De Chouffe Bok 6666 en later de Big Chouffe zijn echter nog steeds de mooiste voorbeelden, zeker ook voor verzamelaars, van het uitwerken van deze marketingstrategie.

Chouffe Bok 6666:

Chouffe Bok 6666 werd gebrouwen vanaf 1991 t/m 2002 door Brouwerij Achouffe en later door Moortgat (van de Duvel).

Op elke jaargang van Chouffe Bok 6666 staat aan de achterkant van de fles een verhaal over de Chouffe kabouters. De voorkant werd elk jaar van een het verhaal begeleidende illustratie voorzien, zodat je eigenlijk van 1993 tot en met 1998 een vervolgverhaal kon sparen. De flessen waar het etiket in is ingebrand zijn bij verzamelaars zeer populair.

Hier volgen de illustraties en verhaaltjes die vanaf 1993 op de Chouffe Bok 6666 flessen prijkten:

Het CHOUFFE BOKBIER verhaal

ChouffeBok 1993

Het land van Achouffe was eertijds bewoond door een zeer bedrijvig kaboutervolk. Deze CHOUFFE-kabouters, amper een 75 cl-fles groot, brouwden in hun grot dagelijks 15 miljoen hectoiliters bier. Hun ondergrondse brouwerij was gelegen onder de Baraque Fraiture, het hoogste punt van België. Het bier vloeide van daaruit in bierstromen naar de lage landen. Zo werd België “HET BIERLAND” genoemd. De CHOUFFE-kanbouters leefden vooral ‘s nachts en ze verplaatsten zich doorgaans op vliegende bokken. Door een mysterieuse ontploffing werd de ondergrondse brouwerij mede met het gehele CHOUFFE-volkje in de aarde verzwolgen…Het hoogste punt van België ligt nu iets verderop. Na 6666 jaren kwam het receptenboekje terecht in de bierlievende handen van de hoogstgelegen brouwerij van het land; Brasserie d’Achouffe. Als eerbetoon voor de eens zo bedrijvige CHOUFFE-kabouters met hun vliegende bokken wordt nu in de Brasserie d’Achouffe dit BOKBIER gebrouwen. Dit verhaal wordt nog steeds naar waarheid onderzocht door Prof. Arnoldus Goedbier van het N.B.I. (Nationaal Biermythologisch Instituut tel: 32/92361059). Schenk dit BOKBIER bij een temperatuur van 8ºC en geniet het onder vrienden en kabouters.

Chouffe-Bok 6666-1994

(vervolg van 1993)

De eeuwig ijverige Chouffe-kabouters welke vorig jaar met hun vliegende bokken het bierheelal doorkruisten zijn niet bij de flessen blijven zitten. Enkele van hen ontpopten zich als testpiloot en waagden zelfs vervaarlijke loopings in de vorm van de postcode van de Ardense Grootstad van het Kabouterbier: Achouffe. Dankzij hun 4×6 aandrijving slaagden zij erin zonder één druppel bierverlies hun acrobatieën feilloos uit te voeren. Zo onstonden de eerste bierbokkesprongen. Dit deskundig gebrouwen Chouffe-Bok-6666-bier word door professioneel opgeleide kabouterbokkerijders meegenomen om viermaal de speciale 6-bokkesprong ermee uit te voeren. Zo kreeg dit bier zijn superieure kwaliteit die het verdient. Wordt vervolgd in 1995. Dit verhaal wordt nog steeds naar waarheid onderzocht door Prof. Arnoldus Goedbier van het N.B.I. (Nationaal Biermythologisch Instituut tel: 32/92361059). Schenk dit BOKBIER bij een temperatuur van 8ºC en geniet het onder vrienden en kabouters.

 

Chouffe-Bok 6666-1995

(vervolg van 1994)

Vorig jaar ontdekten de Chouffe-kabouters het luchtruim door hun spectaculaire bierbokkesprongen. Kabouter A.Chouffe had zo driftig gesprongen dat hij op een dag het Canadese Niagra had bereikt. Hij stortte langs de waterval tot zijn vliegende bok hem op 66.66 meters diepte op een inscripte in de rots wees. Daarop stond het recept geschreven van het eerste EISBOCK-bier van het Amerikaanse kontinent. Zijn vliegende bierbok voerde hem naar de Niagra Falls Brewing Company waar die eerste Eisbock reeds in 1989 de wereld werd ingestuurd. De Chouffe-bok verbroederde met de eerste Eisbock en ze besloten hun flessen van het zelfde etiket te voorzien. Onze kabouter vervolgde zijn weg naar avontuur. Wordt vervolgd in 1996. Dit verhaal wordt nog steeds naar waarheid onderzocht door Prof. Arnoldus Goedbier van het N.B.I. (Nationaal Biermythologisch Instituut). Fax ++32/92 36 10 59. Etiket getekend door Wally Moroz, brouwmeester Niagra Falls Brewing Company, Canada. Schenk dit BOKBIER bij een temperatuur van 8ºC en geniet het onder vrienden en kabouters.

Chouffe-Bok-6666 1996

Vervolg van 1995

Toen onze kabouter A. Chouffe, na zijn spectaculaire val in de Canadese Niagra van vorig jaar, met zijn vliegende bok moterpech kreeg boven het Midden-Oosten op 6.666 meter hoogte, aarzelde hij niet om zich te laten depanneren bij zijn nonkel Walid in Libanon. Walid nam geen blad voor de mond, waardoor men hem Prins Choufblad noemde. Voor de duur van de reparatie kreeg onze kabouter als vervangbok een vliegend Choufftapijt. Daarmee verkende hij de streek en kreeg het landschap de officële benaming: Het Choufgebergte. Als dank voor dit prinselijk gebaar liet onze kabouter een overvloed aan bokbier na. In het Choufgebergte drinkt men nog steeds dit vliegendtapijtbier uit de Belgische Ardennen. Onze kabouter vervolgde zijn weg naar nieuw avontuur. Dit verhaal wordt nog steeds naar waarheid onderzocht door Prof. Arnoldus Goedbier van het N.B.I. (Nationaal Biermythologisch Instituut). Fax ++32/92 36 10 59.

Schenk dit BOKBIER bij een temperatuur van 8ºC en geniet het onder vrienden en kabouters.

Chouffe-Bok-6666 1997

Vervolg van 1996

Nonkel Walid uit Libanon heeft vorig jaar de bok van onze kabouter A. Chouffe keurig gerepareerd. Geruggesteund door Wagneriaanse muziek waande A. Chouffe zich de vliegende Hollander en vloog prompt over de Ardennen naar het klompenland. Daar kreeg zijn vliegende bok last van vleugelkrampen. Onze kabouter herinnerde zich dat in de tijd dat de trappisten van Tilburg nog bokbier brouwden ook vliegende klompen bestonden. De Chouffe-bok trok de klompen aan en passerde langs een Hollandse regenboog waardoor zijn schoeisels knal-oranje werden. Zo kwam A. Chouffe nooit met klompen in ‘t gelag, want leugens op klompen hoor je aankomen. Breek nu mijn klomp! Santé! Dit verhaal wordt nog steeds naar waarheid onderzocht door Prof. Arnoldus Goedbier van het N.B.I. (Nationaal Biermythologisch Instituut). Fax ++32/92 36 10 59.

Schenk dit BOKBIER bij een temperatuur van 8ºC en geniet het onder vrienden en kabouters.

 

Chouffe-Bok-6666 1998

Vervolg van 1997

Onze Kabouter A. Chouffe wou met zijn vorig avontuur nooit met de klompen in ‘t gelag komen. Toch ontmoette hij in klompenland landgenoten die naar de bok roken. Al vlug wist hij de bokken van de schapen te te scheiden en was dolgelukkig dat zijn missie was volbracht. In het Bierlandschap liepen naast zijn trouwe oude bok nu ook Quenastiaanse bokken, ja zelfs bokken uit Ertvelde rond. Met een gerust gemoed keerde onze kabouter met zijn vliegende bok voorgoed naar huis terug. Bij het ledige van een Chouffe-Bok-6666-QV1998 zit A. Chouffe, avond na avond, te dromen van geestrijke avonden welke hij de laaste jaren mocht beleven.

Einde, Santé-Wordt niet vervolgd in 1999.

Dit verhaal wordt nog steeds naar waarheid onderzocht door Prof. Arnoldus Goedbier van het N.I.M.B (Nationaal Instituut voor de Mythologie van het bier, Fax: (32)92.36.10.59). Schenk dit BokBier in een “4 Saisons d’Achouffe” glas, temperatuur 6.666ºC en geniet het onder vrienden en Chouffemannetjes…

 

Vanaf 1999 tot en met 2002 werd de Chouffe Bok 6666 door Brouwerij Moortgat op de markt gebracht.

 

 

Terug naar: Het Overzicht van etiketten

Share this blog on:
Facebooktwitter

or even better Follow Wandelgek on:
Facebooktwitter