Vietnamese Legende van De Draak

The Jade Emperor, ruler of all the gods...

De Jade Keizer, heerser over alle goden…

Ik denk dat het enorm helpt wanneer je voorafgaand aan een reis naar een ver land en met een geheel andere cultuur dan de eigen cultuur, je je enigszins verdiept in die andere cultuur, in de taal en ook in de sprookjes en legenden van zo’n land omdat met name die laatste bijna altijd diep vervlochten zijn met taal, cultuur, architectuur en gebruiken. Zo ook deze zeer oude Vietnamese legende…

Lang geleden zo zegt de legende, toen het land nog erg jong was, moest het Vietnamese volk voor z’n land vechten tegen wrede en geharde indringers vanuit het noorden die van overzee kwamen in vele zeilscheepjes. De machtige Jade keizer, heerser over alle goden, had medelijden met het Vietnamese volk en stuurde de moederdraak en haar kinderen naar de aarde om het Vietnamese volk te helpen bij het ​​verdedigen van hun mooie, jonge land.

 

 

 

 

 

Dragon (Hue, Forbidden City...)

Draak (Hue, Verboden Stad)

Dragon (Hue, Forbidden City)

Draak (Hue, Verboden Stad)

Terwijl de machtige vijanden druk bezig waren om het vaste land aan te vallen, verscheen plotsklaps uit het niets de enorme moederdraak met haar kinderen en verbrandden zij de vijandelijke zeilschepen met hun goddelijke vuur en verpulverden zij deze schepen met gigantische smaragden. De smaragden uit de drakenmond werden verspreid over het slagveld op zee en vormden een onoverwinnelijke verdedigingsmuur die de vijandelijke vloot tot zinken bracht. Dankzij de draken, werden de Noordelijke invallers uiteindelijk weggevaagd, verslagen en de vrede keerde terug in het Zuid-oostaziatische land. Na duizenden jaren, veranderde de muur van smaragd heel geleidelijk in eilandjes van verschillende maten en vormen.

The Emerald piles turned into islands at Ha Long Bay...

De smaragd hopen zijn inmiddels in eilanden veranderd…

Na de slag, had de moeder Dragon en haar kinderen niet terug naar de hemel te komen, maar bleef in de sterfelijke wereld en omgezet in menselijke vorm om mensen te helpen planten, bijsnijden, het verhogen van vee, het terugwinnen, en het uitbreiden van het land.

The emerald islands in early morning light...

De smaragd eilanden in het vroege ochtendlicht…

Om de Moederdraak en haar kinderen te bedanken en te herinneren, hebben de mensen die er al generatie na generatie wonen, de naam van de baai waar de Moederdraak neerdaalde “Ha Long of Halong” genoemd, wat letterlijk ‘neerdalende draak’ betekent en de baai waar haar kinderen neergedaald zijn werd “Bai Tu Long” genoemd, wat “Dankzij de kinderen van de Draak” betekent. Deze legende is ook de oorsprong van de algemene overtuiging dat Vietnamese mensen afstammen van draken.

Vietnamese draken (Vietnamees: Rong of lange 龙) zijn symbolische wezens in de folklore en mythologie van Vietnam. Volgens een oude oorsprongsmythe, stammen de Vietnamese mensen af van een draak en een fee.

Vietnamese mensen geloven dat de draak regen brengt en van essentieel belang is voor de landbouw. De draak vertegenwoordigt de keizer, de welvaart en de macht van de natie. Net als de Chinese draak is ook de Vietnamese draak het symbool van yang, dat het universum, het leven, het bestaan ​​en de groei vertegenwoordigt.

Bestaande verwijzingen naar de Vietnamese Draak zijn nu uiterst zeldzaam, als gevolg van de heftige veranderingen in de geschiedenis die de chinaficatie van de Nguyen Dynastie hebben veroorzaakt.

De Legende

Drakendans...

Drakendans…

De kleinzoon van Shen Nong uit de 5e generatie, Lac Long Quan-koning van de drakenachtigen die wonen in de buurt van de Đông zee, trouwde met een godin, AU Co die de dochter van de koning van de vogelachtigen, Dje Lai was. Au Co legde 100 eieren, die werden uitgebroed tot 100 zonen. De eerstgeboren zoon werd de koning van lac Việt, de eerste dynastie van Vietnam, en riep zichzelf uit tot keizer Hùng Vương. De eerste werd gevolgd door hangen Vương De tweede, Hùng Vương De derde enzovoort, tot 18 heersers toe. Dit is de oorsprong van het Vietnamese spreekwoord: “Con Rong, Chau Tien” (“Kinderen van de Draken, Kleinkinderen van de Goden”).

Vietnamese plaatsnamen, en andere zaken, vernoemd naar draken

Ha Long Bay...

Ha Long Baai…

Ha Noi (Vietnamees: Hanoi), de hoofdstad van Vietnam, werd in de oudheid bekend als Thang Long (van Thăng, dat “om te groeien, te ontwikkelen, te stijgen, te vliegen, of om op te stijgen” betekent en van Long, wat “draak” betekent); de hoofdstad wordt nog steeds aangeduid met deze naam in de literatuur. In 1010, verplaatste Koning Lý Thai To de hoofdstad van Hoa Lu naar Đại La. Die beslissing werd verklaard in zijn Chieu Doi DJO (Koninklijke proclamatie van het verplaatsen van de hoofdstad): hij zag een Rong Vang (gele draak) rondvliegen in de heldere, blauwe hemel en dus veranderde hij de naam van Đại La naar Thang Long, wat “heldere en ontwikkelde toekomst van Vietnam” betekent. Bovendien is een van de vier Thang Long Verdedigingsgoden”, de Godheid: Long Djo (Vietnamees: Thang Long Tu Tran) (wat letterlijk: draak navel-waar is het centrum, de plaats die Hemel en aarde elkaar ontmoeten-volgens view oriënteren’s, de buik heeft een rol die even belangrijk als het hart in onze westerse cultuur). De Goddelijke Long Djo heeft Lý Thai To geholpen bij de bouw van de Thang Long citadel..

Floating village in Ha Long Bay...

Drijvend dorpje in de Ha Long Baai…

Veel plaatsnamen in Vietnam kennen het woord Long, of Rong (wat ook draak betekent): Ha Long Baai, (Vinh Ha Long), maar ook het gedeelte van de rivier Mekong dat door Vietnam stroomt en dat 9 armen bevat en Cuu Long heet, wat negen draken betekent); Ham Rong Bridge en Long Bien Bridge. De stad Da Nang heeft een brug in de vorm van een draak, met uitzicht op de zee. Andere dingen vernoemd naar draken zijn: Thanh Long (drakenfruit), Voi Rong (waterhoos), Xuong Rong (Cactaceae), Long Nhan (drakenogen: het Vietnamese woord voor forlongan fruit).

Lees hier meer over de prachtige: Ha Long baai

Share this blog on:
Facebooktwitter

or even better Follow Wandelgek on:
Facebooktwitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.