Kortrijk – 2008

In 2008 is “De Wandelgek” gesignaleerd rondom het Groeningher Veld waar ooit de Gulden Sporen Slag werd uitgevochten tussen een door de Franse Koning gestuurd leger van ridders te paard en de in de Brugse en Gentse gilden verenigde burgerij. Het Franse leger verloor en Vlaanderen werd onafhankelijk van Frankrijk.
[galobj viewid=86]

Share this blog on:
Facebooktwitter

or even better Follow Wandelgek on:
Facebooktwitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.